VÉGKIELÉGÍTÉS


Akkor jár végkielégítés, ha a munkaviszony azért szűnik meg, mert
- a munkáltató jogutód nélkül megszűnik,
- a munkáltató személyében változás következik be és a gazdasági egységet átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik, feltéve, hogy a munkaviszony a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a törvényben meghatározott tartamban fennáll.
munkaviszony, végkielégítés,
A végkielégítés mértéke
- legalább 3 év esetén 1 havi,
- legalább 5 év esetén 2 havi,
- legalább 10 év esetén 3 havi,
- legalább 15 év esetén 4 havi,
- legalább 20 év esetén 5 havi,
- legalább 25 év esetén 6 havi távolléti díj összege.

Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

A munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend, a napi munkaidő és a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni.

Végkielégítés