ÜZLETI UTAZÁSAz Szja tv. szerint hivatali, üzleti utazás
- a magánszemély jövedelmének megszerzése, a kifizető tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges utazás, a munkahelyre, a székhelyre vagy a telephelyre a lakóhelyről történő bejárás kivételével.
Ide kell érteni különösen a kiküldetés vagy a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásban, más munkáltatónál végzett munka miatti utazást.
hivatali utazás, üzleti utazás,
Nem kell ideérteni az olyan utazást, amelyről a dokumentumok és körülmények valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti,
- az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az önkormányzati képviselő e tisztségével összefüggő feladat ellátása miatt szükséges utazás (a lakóhelytől való távollét),
- a magánszemély törvényben megállapított különleges jogosítványt gyakorló, belföldi székhelyű jogi személynél, egyéb szervezetnél betöltött tisztségéhez, vagy az említett jogi személy tagsága mellett működő külföldi vagy belföldi székhelyű jogi személynél, egyéb szervezetnél betöltött tisztségéhez kapcsolódó utazása, akkor is, ha az magánszemély.

Üzleti utazás AJÁNDÉK
hivatali utazás, üzleti utazás,hivatali utazás, üzleti utazás, 
hivatali utazás, üzleti utazás,

Üzleti utazás 2024, üzleti utazás