ÜZEMI BALESET


Üzemi balesetnek, az a baleset minősül, amely

- a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben történik,
- munkába menet vagy onnan a lakásra, vagy a szállásra menet közben történik (a továbbiakban: úti baleset),
- közcélú munka végzése során történik, - vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során történik.
üzemi baleset
A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetnek az minősül, amely a biztosítottat keresőképtelenségének vagy egészségkárosodásának, továbbá az egészségkárosodás mértékének, rehabilitálhatóságának az elbírálása céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé válásához szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

Nem minősül üzemi balesetnek az a baleset, amely
- részben vagy egészben a balesetet szenvedett személy alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltsága miatt következett be,
- munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, engedély nélküli járműhasználat, munkahelyi rendbontás során, vagy
- a lakásról, vagy a szállásról munkába, illetőleg a munkából lakásra, vagy szállásra menet közben, indokolatlanul nem a legrövidebb útvonalon közlekedve, vagy az utazás indokolatlan megszakítása során történt.
üzemi balesetüzemi baleset 
üzemi baleset

Üzemi baleset 2024, üzemi baleset