FŐFOGLALKOZÁSÚ TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉKFIZETÉSE


A biztosított társas vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel megszerzett, járulékalapot képező jövedelme alapulvételével fizeti meg.
A társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér (továbbiakban: járulékfizetési alsó határ).

Minimálbéren:
• a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegét kell érteni, és
• a biztosított társas vállalkozó járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét, ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.
A járulékfizetési kötelezettséget nem „göngyölítve”, havi átlagban, hanem havonta kell megállapítani.
Például ha 2022. januárban személyes közreműködés után jövedelemkifizetés nem történik, akkor legalább a járulékfizetési alsó határ után kell megfizetni a járulékokat.
Februárban a társas vállalkozónak 300 000 forint jövedelmet fizetnek ki, ez után kell megfizetni a járulékokat.

Annál a vezető tisztségviselőnél, aki a vezető tisztséget megbízással végzi, és ezért társas vállalkozóvá válik, a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell tekinteni.
Például az az ügyvezető, aki havi 200 000 forint megbízási díj ellenében végzi az ügyvezetést, mint társas vállalkozó, 200 000 forint után lesz köteles megfizetni a társadalombiztosítási járulékot.

Cégvezetői, cégtulajdonosi milliók az osztaléktól olcsóbban, kattintson ide!

járulékfizetés, társas vállalkozó, társas vállalkozó járulékfizetése