JÁRULÉKFIZETÉS 2024


A cégtulajdonos a társadalombiztosítási járulékot a társas vállalkozástól személyes közreműködésére tekintettel megszerzett, járulékalapot képező jövedelme alapulvételével fizeti meg.
A társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér (továbbiakban: járulékfizetési alsó határ).
járulékfizetés, járulékfizetése 2024,
Minimálbéren:
• a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegét kell érteni, és
• a biztosított cégtulajdonos járulékfizetéséről szóló rendelkezések alkalmazásában a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét, ha a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.
A járulékfizetési kötelezettséget nem „göngyölítve”, havi átlagban, hanem havonta kell megállapítani.
Például ha 2022. januárban személyes közreműködés után jövedelemkifizetés nem történik, akkor legalább a járulékfizetési alsó határ után kell megfizetni a járulékokat.
Februárban a társas vállalkozónak 300 000 forint jövedelmet fizetnek ki, ez után kell megfizetni a járulékokat.

Annál a cégvezetőnél, aki a vezető tisztséget megbízással végzi, és ezért társas vállalkozóvá válik, a személyes közreműködés díjazásának az ügyvezetés díjazását kell tekinteni.
Például az a cégvezető, aki havi 200 000 forint megbízási díj ellenében végzi az ügyvezetést, mint társas vállalkozó, 200 000 forint után lesz köteles megfizetni a társadalombiztosítási járulékot
járulékfizetés, járulékfizetése 2024,járulékfizetés, járulékfizetése 2024, 
járulékfizetés, járulékfizetése 2024,

Járulékfizetés 2024, járulékfizetés