TÁRSASÁGI ADÓ KEDVEZMÉNYCsökkenti a társasági adózás előtti eredményt
− a szakmai vizsga megszerzését követően az előző pontban említett tanuló, képzésben részt vevő személy után,
− a korábban munkanélküli személy után,
− a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló, továbbá a pártfogó felügyelet alatt álló személy után a foglalkoztatásának ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett szociális hozzájárulási adó összege, annak költségkénti elszámolásán túl.
társasági adó kedvezmény, társasági adó
A korábban munkanélküli személy foglalkoztatásakor a csökkentő tétel akkor érvényesíthető, ha az alkalmazása óta, illetőleg az azt megelőző hat hónapban azonos munkakörben foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyát az adózó rendes felmondással nem szüntette meg, és a korábban munkanélküli magánszemély az alkalmazása előtti hat hónapon belül nála nem állt munkaviszonyban.

Társasági adó kedvezmény