TAO FELAJÁNLÁS 2023


A társaságiadó-felajánlás (rendelkezés az adóról) a 2023-as adóévben is elérhető az adózók számára.

Ha az adózó a törvényben biztosított lehetőséggel élve az adóévi adóelőleg, illetve adó meghatározott részéről kedvezményezett célra felajánlást tesz, akkor a felajánlás kedvezményezett(ek) részére történő juttatását – a szükséges feltételek fennállása esetén – a NAV teljesíti.

Az adózót a felajánlott és az átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amit a NAV vezet át csökkentő tételként az adózó adószámlájára, társasági adónemre.

Az adózó a felajánlástól függetlenül adóelőleg-, és adófizetési kötelezettségének az általános szabályok szerint tesz eleget, ezek teljesítése alól a rendelkező nyilatkozatok megtételével sem mentesül.

Az adózó az alábbi kedvezményezett célokra tehet felajánlást:
 • filmalkotás támogatására, a Tao. tv. 22.§ (2) bekezdése szerint,
 • látványcsapatsport támogatására, a Tao. tv. 22/C. § (1)-(1a) bekezdése szerint.

A kedvezményezett célok tehát megegyeznek azokkal a támogatási célokkal, amelyek alapján adókedvezmény vehető igénybe. Ennek következtében a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong és a röplabda sportágban működő sportszervezeteknek is tehető adófelajánlás.
tao felajánlás, tao felajánlás 2023
Az adó felajánlható bármely kedvezményezett célra, az egyes kedvezményezett célok között megosztva is, továbbá – látványcsapatsport támogatásakor – a támogatási jogcímek között megosztva is lehet rendelkezni.
Ez a kombinált rendelkezési lehetőség vonatkozik az adóelőleg-kötelezettséggel kapcsolatos nyilatkozat módosítására is.

Tao felajánlás