TAGI KÖLCSÖN KAMATAA tag által a vállalkozásnak nyújtott kölcsön kamata az SZJA-tv. alapján nem minősül kamatjövedelemnek.
A jövedelmet a felek közt fennálló jogviszony alapján kell minősíteni.
tagi kölcsön, tagi kölcsön kamata,
Ha a tag nem minősül vezető tisztségviselőnek, vagy személyesen közreműködő tagnak, akkor a jövedelem, azaz a kamat a tagi jogviszonnyal összefüggésben illeti meg a magánszemélyt.
Ekkor a kamat egyéb jövedelem lesz, amely után 15% SZJA és 13 % szocho fizetedő a kifizető által.

Amennyiben a kölcsönt nyújtó tag vezető tisztségviselő, munkavállaló vagy a társaság tevékenységében személyesen közreműködő magánszemély, akkor a kamat nem egyéb jövedelem, hanem önálló tevékenységből származó adó- és járulékköteles jövedelem lesz.
tagi kölcsön, tagi kölcsön kamata,
Tagi kölcsön kamata 2024, tagi kölcsön kamata

Tagi kölcsön kamata 2024, tagi kölcsön kamata