NYUGDÍJ SZOLGÁLATI IDŐ IGAZOLÁSA

A szolgálati időt naptári naponként kell számításba venni és 365 naptári napot kell egy évnek tekinteni.
Ugyanazt az időtartamot csak egyszer lehet számításba venni.
A szolgálati időt a társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása alapján kell számításba venni.
nyugdíj, szolgálati idő,
A társadalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántartásai alapján nem igazolt szolgálati időket - ha jogszabály másként nem rendelkezik - abban az esetben kell figyelembe venni, ha azokat az igénylő
- a foglalkoztató által kiállított egykorú eredeti okirattal (igazolással) vagy hiteles másolatával, vagy
- a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással, vagy egyéb hitelt érdemlő módon bizonyítja.

Azokat az időszakokat számítják be szolgálati időnek (pl. munkaviszony tartama, egyéni vagy társas vállalkozás folytatása), amely alatt a biztosított (foglalkoztatott magánszemély, egyéni vagy társas vállalkozó, őstermelő) nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett.
nyugdíj, szolgálati idő, 
nyugdíj, szolgálati idő,

Nyugdíj szolgálati idő igazolása