NYUGDÍJ EGYSZERI SEGÉLY

A nyugdíjban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, egyszeri segély adható.
nyugdíj, egyszeri segély,
Az egyszeri segély akkor engedélyezhető, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg
- a 75 000 forintot, ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
- a 85 000 forintot, ha a kérelmező egyedül él.

Rendkívül indokolt esetben a Magyar Államkincstár Központ a feltételek hiányában is engedélyezheti az egyszeri segély megállapítását.
A Magyar Államkincstár Központ rendkívül indokolt esetben a meghatározott összeghatárt meghaladó jövedelemmel rendelkező nyugdíjas részére is engedélyezheti az egyszeri segély méltányosságból történő kifizetését.

Nyugdíj egyszeri segély