NAV KÉSEDELMI PÓTLÉKA késedelmi pótlékkal a NAV azt bünteti, amikor az adózó a fizetési kötelezettségének nem a meghatározott fizetési határidőig, hanem azt követően tesz eleget, vagy a költségvetési támogatást esedékesség előtt veszi igénybe.

Késedelmipótlék számítása

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén pedig az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat (jelenleg 13 %) öt százalékponttal növelt mértékének 365-öd része (18/365).

Cégvezetői, cégtulajdonosi milliók az osztaléktól olcsóbban, kattintson ide!


nav késedelmi pótlék, késedelmi pótlék