NAV KÉSEDELMI PÓTLÉKA késedelmi pótlékkal a NAV azt bünteti, amikor az adózó a fizetési kötelezettségének nem a meghatározott fizetési határidőig, hanem azt követően tesz eleget, vagy a költségvetési támogatást esedékesség előtt veszi igénybe.
nav késedelmi pótlék, késedelmi pótlék

Késedelmi pótlék számítása

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén pedig az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékének 365-öd része (18/365).

A NAV késedelmi pótlék mellett ezek is érdekelhetik.

nav késedelmi pótlék, késedelmi pótlék
nav késedelmi pótlék, késedelmi pótléknav késedelmi pótlék, késedelmi pótlék 
Kis István üzleti tanácsadó  06 20 504-4991
NAV késedelmi pótlék 2024, késedelmi pótlék