ÍGY KERÜLJE EL A NAV ELLENŐRZÉST


Figyeljünk rá, hogy helyesek legyenek az adatszolgáltatásaink, mert az adóhatóság a rendelkezésére álló adatokból végzi a kockázatelemzést és célzottan indít ellenőrzéseket. (pl. áfa bevallás – online számla/pénztárgép - összesítő jelentés – EKAER – VIES összhang)Ha az adóhatóság valamilyen hibát valószínűsít és támogató eljárást kezdeményez, legyünk együttműködőek.
nav ellenőrzés, nav ellenőrzés 2023, nav ellenőrzés elkerülése
A támogatói eljárás célja a hibák kijavítása az adóhatóság segítségével, amely nem minősül ellenőrzésnek, így szankció sem szabható ki.
A részvétel önkéntes és az időtartama alatt nem indítható adóhatósági ellenőrzés.
Használjuk ki a mentor program adta lehetőségeket.
A program célja az adózók jogkövetésének elősegítése, kezdő egyéni vállalkozók, cégbejegyzésre kötelezett adózók, civil szervezetek és ügyvédi irodák vehetnek részt benne.
A mentorálás során az induló vállalkozások 6 hónapig fórumokon vehetnek részt, illetve az adóhatóság személyre szabott tájékoztatással is segíti az adózókat.

Ha kiderül, hogy nagyobb hibát vétettünk, melyet önellenőrzés keretében javítani fogunk, bejelenthetjük, hogy önellenőrzés van folyamatban, ebben az esetben az önellenőrzési szándék bejelentésétől 15 napig nem indíthat ellenőrzést az adózónál (ONELLB nyomtatvány).
Fordítsunk kiemelt figyelmet azokra a kötelezettségekre, amelyek elmulasztása esetén az átlagosnál magasabb mulasztási bírság szabható ki (pl: számla-, nyugtakibocsátás elmulasztása, foglalkoztatott bejelentése, adószám igénylés tevékenység megkezdése előtt, EKAER szám igénylés, transzferár nyilvántartás). Forrás: www.abt.hu

Nav ellenőrzés elkerülése