MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE


A munkaviszony lezárása során a munkáltatónak jogszabályban meghatározott elszámolási (munkabér és egyéb járandóság) és igazolás kiadási, a munkavállalónak munkakör átadási és elszámolási kötelezettségei állnak fenn.
munkaviszony, munkaviszony megszüntetése,
A munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások a munkavállaló újbóli elhelyezkedése, az álláskeresési ellátások és az adóbevallás miatt lényegesek.

A dokumentumok átadását abban az esetben is teljesíteni kell, ha esetleg valamilyen (jog)vita vagy nézeteltérés van a felek között, akár a munkaviszony megszüntetésének jogszerűségét érintően is.

A munkaviszony megszüntetés jogszerűségének vizsgálatára a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatásköre nem terjed ki, annak elbírálására a bíróság jogosult.
A munkáltatónak a jogviszony megszűnését be kell jelentenie az állami adóhatósághoz.
munkaviszony, munkaviszony megszüntetése,munkaviszony, munkaviszony megszüntetése, 
munkaviszony, munkaviszony megszüntetése,

Munkaviszony megszüntetése 2024, munkaviszony megszüntetése