Munkába járás költségtérítése 2024

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet meghatározza azokat az eseteket, amikor a munkáltató a munkavállaló munkába járással kapcsolatos költségeit megtérítheti, illetve azokat, amikor azt meg kell térítenie.

Nem tartozik az adóalapba – azaz gyakorlatilag adómentesen adható – a költségtérítés, ha annak összege a munkában töltött napokra nem haladja meg a kilométerenként 30 forintot a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság alapján számolva.
munkába járás, munkába járás költségtérítése 2024,
Ez az összeg nem tévesztendő össze az általános személygépkocsi normaköltséggel, mivel a munkába járás költségtérítésén kívül további költség, például a benzinköltség nem számolható el.
Ez azt jelenti, hogy a költségtérítés kilométerenként 30 forintot meghaladó része a magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül.
Az Szja tv. 25. § (2) bekezdése által meghatározott 30 forint költségtérítés 60 százaléka, azaz 18 forint akkor jár, ha
• a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, és a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
• a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
• a munkavállaló mozgáskorlátozott, és emiatt nem képes közösségi közlekedést igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását a hozzátartozója biztosítja;
• a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő és, vagy tíz év alatti, köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.
A munkáltató mérlegelési jogkörében dönthet arról, hogy a fenti feltételeknek megfelelő munkavállalónak költségtérítésként kifizeti a 18 forint és a 30 forint közti különbözetet.
Ez szintén a munkavállaló adómentes bevétele.

Munkába járás költségtérítése 2024