ÁTTÉRÉS KIVÁRÓL TÁRSASÁGI ADÓRA


A kisvállalati adó szerinti adózás azon adóév utolsó napjáig áll fenn, amely adóévben az adóalany az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz, hogy adókötelezettségeit nem a kisvállalati adó szabályai szerint teljesíti.
kiva 2023, kiva, áttérés kiváról társasági adóra,kiva választása
A bejelentést legkorábban az adóév december 1-jétől, legkésőbb az adóév december 20-áig lehet megtenni.
A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

A társasági adózásra való áttérés során a törvény előírja az ún. áttérési különbözet meghatározását, mely általánosságban azt a kisvállalati adózási időszaka alatt megtermelt értéket jelenti, mely után kisvállalati adót nem kellett fizetni, és az áttérést követően társasági adókötelezettséget sem keletkeztetne. Az áttérési különbözet után – meghatározott szabályok szerint – adózni kell.

Kiva 2024 adózása olcsóbban