KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY 2024

KIKÜLDETÉSI RENDELVÉNY 2024

A kiküldetési rendelvényt a kifizetőnek két példányban kell kiállítania: az eredeti példányt a kifizetőnek, a másolatát a magánszemélynek kell az adó megállapításához való jog elévüléséig megőriznie.
A bizonylaton fel kell tüntetni
• a magánszemély
  o nevét,
  o adóazonosító jelét,
• a gépjármű
  o gyártmányát,

  o típusát,
  o forgalmi rendszámát,
• a hivatali, üzleti utazás
  o célját,
  o időtartamát,

  o útvonalát,
  o futásteljesítményét,
• az utazás költségtérítését,
• az élelmezési költségtérítést.

A költségtérítések kiszámításához szükséges adatokat (az üzemanyagfogyasztási normát, az üzemanyagárat stb.) is rögzíteni kell.

A kiküldetési rendelvényt elektronikus úton is ki lehet állítani.
kiküldetési rendelvény 2024, kiküldetési rendelvény
Ha a kiküldetési rendelvény alapján kifizetett költségtérítés összege meghaladja a jog-szabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket, akkor a kifizető – ha a magánszemély nem nyilatkozik a költségelszámolási szándékáról – a kifizetéskor a bevételnek nem számító részt meghaladó többlettérítésből személyi jövedelemadó előleget von le.

Kiküldetési rendelvény 2024