Kft alapítása


KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, KFT.

A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul.
A társaság tagjai kizárólag a társasági szerződésben rögzített törzsbetéteik szolgáltatására és az esetleg a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatás teljesítésére kötelesek.
A társaság kötelezettségeiért - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - a tag nem köteles helytállni.

KFT TÖRZSTŐKE

A törzstőke a tagok törzsbetéteinek összességéből áll.
A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből tevődik össze.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog - ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is - lehet.
A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalása nem lehet nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás.
kft alapítása
A kft. törzstőkéje hárommillió forintnál kevesebb nem lehet.

kft, kft alapítása,kft, kft alapítása, 
kft, kft alapítása,

Kft alapítása 2024, kft alapítása