Kata adózása 2024


A kata rendszerében két típusú adó különböztethető meg:
• tételes adó,
• a kisadózó vállalkozót az éves bevételének összegétől függően terhelő 40 százalékos mértékű adó.

Tételes adó
A kisadózó egyéni vállalkozónak havi 50 ezer forint tételes adót kell fizetnie.
A tételes adó egészét meg kell fizetni az adóalanyiság fennállásának minden megkezdett naptári hónapjára, a tételes adó arányosítása nem lehetséges.
A tételes adót a kisadózó vállalkozónak a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie.

Mentesülés a tételes adófizetés alól
Nem kell megfizetni a kisadózó egyéni vállalkozónak a havi 50 ezer forint tételes adót azokra a hónapokra, amely hónapok egészében
a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül,
b) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
c) fogvatartott,
d) egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, kivéve, ha a Kata tv. szerinti adóalanyiságba tartozó tevékenységet végez, így különösen, ha ebben az időszakban bevételt szerez.

A tételes adóval teljesített közterhek
A kisadózó egyéni vállalkozó mentesül a gazdasági tevékenységével összefüggésben:
• a vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó;
• a saját maga után fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék;
• szociális hozzájárulási adó megállapítása, bevallása és megfizetése alól.

A kisadózó egyéni vállalkozó a tételes adó megfizetésével nem mentesül az általa foglalkoztatott magánszemélyeknek juttatott jövedelmek után teljesítendő adó- és járulékfizetési és bevallási kötelezettségek alól.
kata, kata 2024, kata adózása 2024,
A 40 százalékos mértékű különadó
A kisadózó egyéni vállalkozónak 40 százalékos különadót kell fizetnie a kisadózói bevételének a naptári évben elért összegéből a 18 millió forintos keretösszeget meghaladó része után, ha a tételes adót a naptári év minden hónapjára meg kell fizetnie.

Ha a kisadózó egyéni vállalkozónak nem kell a naptári év minden hónapjára megfizetnie a tételes adót, akkor a 40 százalékos különadót a kisadózói bevételének
• a kisadózói adóalanyiság fennállásának a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapjai és
• a 18 millió forintos keretösszeg egytizenketted része, vagyis 1,5 millió forint szorzatát meghaladó része után kell fizetnie.

Kis István üzleti tanácsadó
06/20/504-4991
https://cegvezetoknek.hu