HÁZIPÉNZTÁR MAXIMUMA


A házipénztár maximális összegét a cég szabadon határozhatja meg, de ezt rögzíteni kell a pénzkezelési szabályzatban.
Ugyanakkor figyelemmel kell lenni az adózás rendjéről (Art.) szóló törvényre.
Az Art. alapján a pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó köteles a pénzeszközeit pénzforgalmi számlán bonyolítani, kivéve azt az összeget, amely a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgál.
Így azokat a pénzeszközöket, amelyek a készpénzes fizetések céljából nem szükségesek, kötelező pénzforgalmi számlán tartani.
házipénztár, házipénztár csökkentése, házipénztár maximuma,
A készpénzállomány szükségszerű nagyságát tehát a társaság működési sajátosságai alapján lehet megállapítani. Mivel szabályozva van a cégek egymás közötti készpénzes fizetésének nagysága (1,5 millió cég/év)), az indokolt mértéknél magasabban meghatározott készpénzállomány az Art. szabályozásába ütközik és mulasztási bírsággal szankcionálható.

Házipénztár csökkentése