Egyéni vállalkozók autóinak költségei


Az egyéni vállalkozóknak is a részletes útnyilvántartás szolgál a költségelszámolás alapjául úgy, hogy abba csak a hivatali célból megtett utakat lehet beírni.

Költség kizárólag az egyéni vállalkozói tevékenységgel összefüggő, üzleti célú utak alapján számolható el.
Ha az egyéni vállalkozó, más jogviszonya alapján bevételnek nem számító költségtérítést kapott kiküldetési rendelvénnyel, akkor az útnyilvántartásába a kiküldetési rendelvénnyel megtett utakat nem kell beírnia.

Ha a fenntartási költségeit a hivatali és az üzleti célú utak arányában kívánja elszámolni, akkor a rendelvénnyel megtett útszakaszt a magáncélból megtett utaknál kell figyelembe vennie az arányosításnál.

A kizárólag üzleti célt szolgáló járművek beszerzési árának költségek közötti elszámolására – a személygépkocsi kivételével – az Szja tv. 11. számú mellékletének II. pontjában foglalt rendelkezés alkalmazható.
A személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozónál a tevékenység tárgyát, illetve eszközét képező személygépkocsi kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszköznek minősül, ha az egyéni vállalkozó azt más célra részben sem használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az e tevékenységekhez használt személygépkocsi beszerzési ára értékcsökkenési leírással elszámolható.
Minden más esetben nincs mód a személygépkocsi beszerzési árának teljes elszámolására.
Az üzembe helyezés időpontjában érvényesíthető a bevétel 1 százaléka, de legfeljebb a személygépkocsi beszerzési árának 10 százaléka, átalányamortizáció címén.

Személygépkocsi bérleti- vagy lízingdíja címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetén sem haladhatja meg a bevétel 1 százalékát.
Kivételt képeznek ez alól a személygépkocsi-bérbeadást vagy személyszállító tevékenységet szolgáló személygépkocsik.

Ezeknél a bérleti díj, illetőleg a lízing díja elszámolható.
Ettől függetlenül, a bevételt csökkentő kedvezményeknél, a kisvállalkozói kedvezmények között vállalkozási tevékenységet közvetlenül szolgáló, kizárólag üzemi célú tárgyi eszköz a korábban még használatba nem vett személygépkocsi is.
Feltéve, hogy
• az egyéni vállalkozó az adott személygépkocsi után a kisvállalkozói kedvezmény érvényesítését követő négy adóévben – legfeljebb azonban a Szja tv. 49/B. § (14) bekezdés a), d) és e) pontjában szabályozott esetek bármelyikének bekövetkeztéig – cégautóadót fizet,
• a gépkocsi a személygépkocsi-bérbeadó vagy személyszállító tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tevékenységének tárgya, illetve eszköze, más célra részben sem használják, és ezt az üzleti nyilvántartás egyértelműen alátámasztja.
egyéni vállalkozó autóinak költségei
Az egyéni vállalkozónak is lehetősége van arra, hogy a személygépkocsi üzemi célú használata miatt, útnyilvántartás vezetése helyett – saját tulajdonú személygépkocsi használata címén, függetlenül az üzemeltetett személygépkocsik számától – havi 500 kilométernek megfelelő költséget számoljon el.

Ezt az elszámolási módszert is csak a teljes adóévre – illetőleg az adóéven belül a tevékenység teljes időtartamára – lehet alkalmazni.
Ha az egyéni vállalkozó ezt a módszert választja, akkor az üzemanyagköltség a norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével, a NAV által közzétett ár alapján, a fenntartási költségek pedig a kilométerenkénti 15 forint általános személygépkocsi-normaköltség alkalmazásával számolhatók el.
Az őstermelőkhöz hasonlóan az 500 kilométer költségátalányt választó egyéni vállalkozónak sem kell cégautóadót fizetnie.

Egyéni vállalkozók autóinak költségei AJÁNDÉK
egyéni vállalkozó autóinak költségeiegyéni vállalkozó autóinak költségei
egyéni vállalkozó autóinak költségei

Egyéni vállalkozó autóinak költségei