EREDMÉNYTARTALÉK CSÖKKENÉSE


Az eredménytartalék csökken, ha:
a) az előző üzleti év mérleg szerinti eredménye veszteség, ideértve az ellenőrzés előző év(ek) mérleg szerinti eredményét csökkentő módosítását (veszteségét) is,
b) a jegyzett tőkét a rendelkezésre álló szabad eredménytartalékból emelik,
c) az eredménytartalék egy részét, vagy egészét a lekötött tartalékba vezetik át,
d) az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként osztalékra, részesedésre, kamatozó részvény kamatára, továbbá az eredménytartalékot terhelő adóra vesznek igénybe összeget az eredménytartalékból,
e) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság veszteségének fedezetére – törvényi előíráson alapuló – pótbefizetést teljesítenek, a pénzmozgással egyidejűleg,
f) a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításakor eredménytartalékot vonnak ki (Az eredménytartalék-kivonásnak a jegyzett tőke leszállításával arányosnak kell lennie.),
g) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg jogszabály alapján eredménytartalékból pénzeszközöket, eszközöket adnak át.
eredménytartalék, eredménytartalék csökkenése,

Eredménytartalék csökkentése információk!