EGYSZERŰ KAMAT SZÁMÍTÁSA


A kölcsönök, hitelek ára a kamat.
A kamat az idegen tőke használatáért fizetett díj.

A kamat lényegében három részből tevődik össze: használati díj, a kockázat díja, kezelési költség.
A kamatot a tőke százalékában határozzák meg, és általában egy évre vonatkoztatják, ezt nevezzük kamatlábnak. Jelölése például 20 %.
Amennyiben például 1000 Ft összegű kölcsön lejárati ideje 1 év, a kamatláb pedig évi 20%, akkor a fizetendő kamat összege: 200 Ft.
Ha ezt a kölcsönt 1 évnél rövidebb ideig vesszük igénybe, (félévre, negyedévre), akkor a fizetendő kamat is ennek fele, illetve negyede.
kamatszámítás, egyszerű kamat számítása
Általános esetben, az 1 évnél rövidebb idejű kölcsönök, hitelek után fizetendő kamatot a következőképpen számítjuk ki:
T: a kölcsön összege például: 100
p: kamatláb például: 20%
k: kamat például: 20
i: annak a kamatnak a mértéke, amelyet egy pénzegység után egy időszakra fizetni kell kifejezett értéke például: 0,20
n: a napok száma például 90

Megállapodás: Ha a kamatlábról beszélünk, akkor mindig p% -ot mondunk, de amikor képlettel számolunk, i ennek mindig a 100-ad részét jelenti.
Pl.: ha p = 20%, akkor i = 0,20
(1) fizetendő kamat = T * i *(n/365), ha valóságos évvel számolunk,
(1a) fizetendő kamat = T * i *(n/360), ha kereskedelmi évvel számolunk.

A kereskedelmi év esetében 1 év = 360 nap.
A bankok kereskedelmi év szerint kalkulálnak, amennyiben 1 évről, 6 hónapról van szó.
Az év tört időszaka esetén viszont a tényleges napokat veszik figyelembe.
A kereskedelmi év alapján számított kamat 1/72 résszel nagyobb, mint a valóságos év alapján számított kamat.
A valóságos év alapján számított kamat pedig 1/73-ad résszel kisebb, mint a kereskedelmi év után számított kamat.
Egyszerű kamatról akkor beszélünk, ha a kamatot nem csatolják a tőkéhez, a kamat már nem kamatozik.

Kölcsön összege: 100.000
Éves kamatláb: 20%
Napok száma: 180
Fizetendő kamat: 9.863 Valóságos évvel számolva

Helyettesítsünk be az előző képletbe:
T*i*(n/365) azaz 100.000*0,20*(180/365)=20.000*0,49315=9.863
10.000 Kereskedelmi évvel számolva
100.000*0,20*(180/360)=20.000*0,5=10.000

Egyszerű kamat számítása információk!