EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK 2023


A belföldi magánszemélynek akkor kell egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, ha megszűnik a jogosultsága az egészségügyi szolgáltatásra, például megszűnik a munkaviszonya.
Bizonyos esetekben a jogosultság megszűnése után is igénybe vehető még egészségügyi szolgáltatás.

Ha a szolgáltatásra jogosító feltétel, például a korábbi munkaviszony
• a megszűnés előtt megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt, akkor további 45 napig,
• 45 napnál rövidebb ideig tartott, akkor az annak megfelelő időtartamig, illetve
• 45 napig tartott ugyan, de az azt követő jogosultsági feltétel csak ennél rövidebb ideig állt fenn, viszont a két jogosultsági feltétel – például két egymást követő munkaviszony – között 30 napnál kevesebb idő telt el, akkor szintén további 45 napig igénybe vehető az egészségügyi szolgáltatás.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság megszűnését követő naptól kell fizetni a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony első napjáig, illetve addig a napig, amíg a magánszemély – valamely jogosultsági feltétel bekövetkezésével – újra jogosulttá válik.
Ha a biztosítási kötelezettséget utólag állapítják meg, például egy megbízási jogviszonynál, akkor a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt előírt egészségügyi szolgáltatási járulékot a foglalkoztató által kiállított igazolás benyújtása mellett a NAV törli.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni.
A járulék mértéke:
• havonta 9 600 forint,
• törthónapban napi 320 forint.
Az esedékes járulékot a NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számla elnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as adónemkódú költségvetési számlára kell befizetni.
egészségügyi szolgáltatási járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék 2023,
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot
• csekken,
• átutalással,
• az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER-en) keresztül az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibankfelületén átutalással, illetve
• POS-, VPOS-fizetéssel lehet rendezni.

Egészségügyi szolgáltatási járulék 2023 információk!