Céges autók költségei


A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó adózó a járművek bekerülési értékét (beszerzési árát) a tárgyi eszközökre vonatkozó általános szabályok szerint számolhatja el.

Ebből következik az a számviteli elszámolásra és a társasági adóalap meghatározására egyaránt érvényes főszabály, hogy ezen eszközök bekerülési értékét értékcsökkenési leírással kell figyelembe venni.
céges autók költségei
A Tao. törvény alanya a tulajdonában lévő gépjárműve(i)
• beszerzési,
• fenntartási,
• karbantartási,
• javítási, valamint
• üzemanyag-költségeit a számviteli törvény előírásának megfelelően, kizárólag szabályszerűen kiállított számlák alapján érvényesítheti.

Az így dokumentált költségeket a Tao. törvény az adóalapnál is elismeri.
A Tao. törvény alapján a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségnek, ráfordításnak minősül a cégautó
• használata,
• fenntartása és
• üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás.

Ide kell érteni az ezzel összefüggő, törvényen alapuló, az államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is.
Ez alapján a társas vállalkozásnak nem keletkezik társaságiadó-fizetési, adóalap-növelési kötelezettsége, függetlenül attól, hogy a tulajdonában lévő cégautóval megvalósul-e a magáncélú használat.

Céges autók költségei