CÉG ÉRTÉKESÍTÉSE


A gazdasági életben gyakran előfordul, hogy a cég tulajdonosai, tagjai cserélődnek, például azáltal, hogy társasági részesedésüket, üzletrészüket vagy részvényeiket átruházzák.
cég értékesítése, cégértékesítés,
Általános szabály, hogy az átruházás tényét írásba kell foglalni és a tagváltozást be kell jelenteni a cégbíróságra, azonban az egyes cégtípusokra további eltérő szabályok vonatkoznak.

A Kkt. és a Bt. esetében a tag tagsági jogait és kötelezettségeit a társasági részesedés testesíti meg, amelynek átruházásához a cég társasági szerződését is módosítani kell.
Az átruházáshoz a többi tag hozzájárulása is szükséges.

A Kft. esetében a tag üzletrésszel rendelkezik, ennek átruházásához nincs szükség a társasági szerződés módosítására, de a többi tagnak elővásárlási joga van.
Az átruházás annak cégbírósági bejelentésétől hatályos.

Az Rt. esetében a tagsági jogokat a névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapír testesíti meg.
A részvény alapesetben szabadon átruházható. Kivételesen azonban lehetőség van arra, hogy a részvény átruházását az Rt. alapszabálya korlátozza, kizárja, vagy a cég beleegyezéséhez kösse.
A cégjegyzékbe bejegyzett tag részesedésének átruházása esetén változásbejegyzési kérelmet kell benyújtani a cégbíróságra, ahol a jogi képviselet kötelező.

Cég értékesítése információk!