Átalányadó 2024,
átalányadózás 2024


Ki választhatja az átalányadózást?

A korábbi évekkel ellentétben 2023-tól az átalányadózás választásakor már nem kell feltételként vizsgálni a megelőző adóév bevételének összegét. Az átalányadózás választásának joga a tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozót is megilleti.
A kezdő egyéni vállalkozó a NAV-hoz történő bejelentkezés során a Webes Ügysegéden keresztül jelentheti be, hogy adókötelezettségeit az átalányadózás szabályai szerint kívánja teljesíteni.
Az is dönthet az átalányadózás mellett, aki tevékenysége alapján nem az Evectv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban van bejegyezve (például az egyéni ügyvéd).
Az Szja tv. szerint vállalkozói személyi jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó, ha 2024-ben az átalányadózást választ, ezt a szándékát a személyi jövedelemadó bevallásában (23SZJA) jelezheti, amelyet 2024. május 20-ig kell benyújtani.
A bevallásban jelzett választása a teljes 2024-es adóévre szól (amennyiben az átalányadózás feltételeinek megfelel).

Meddig alkalmazható az átalányadózás?

Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatóak, amíg az adóévben az egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele - az éves minimálbér tízszeresét, - a kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó bevétele az éves minimálbér ötvenszeresét nem haladja meg.
A tevékenységét év közben kezdő vagy megszüntető egyéni vállalkozó esetében a bevételi értékhatárokat időarányosan kell figyelembe venni!
A jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított támogatás összege ezeket a bevételi értékhatárokat megemeli, de a költségek fedezetére, fejlesztési célra folyósított támogatás összege nem számít vállalkozói bevételnek.
Az utóbbi támogatásokkal összefüggő adókötelezettségeket az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni.
Az átalányadózás kizárólag az egyéni vállalkozói tevékenység egészére választható.
A tevékenységet folytató egyéni vállalkozó az átalányadózás következő adóévre történő megszüntetéséről az előző évre benyújtott személyijövedelemadó-bevallásban nyilatkozhat.
Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes.
átalányadó, átalányadózás, átalányadózás 2024, átalányadó 2024,
Megszűnik az átalányadózásra való jogosultság, ha az egyéni vállalkozó terhére a NAV számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért mulasztási bírságot állapított meg.
Ilyenkor az átalányadózásra való jogosultság megszűnésének időpontja a határozat véglegessé válásának napja.

Ha az átalányadózó egyéni vállalkozó megszünteti az átalányadózást, vagy az arra való jogosultsága megszűnik, ismételten átalányadózást az azt követő 12 hónapra nem választhat.

Átalányadó 2024, átalányadózás 2024 információk!