Átalányadó 2024,
átalányadózás 2024


Ki választhatja az átalányadózást?

A korábbi évekkel ellentétben 2023-tól az átalányadózás választásakor már nem kell feltételként vizsgálni a megelőző adóév bevételének összegét.
Az átalányadózás választásának joga a tevékenységét év közben kezdő egyéni vállalkozót is megilleti.
A kezdő egyéni vállalkozó a NAV-hoz történő bejelentkezés során a Webes Ügysegéden keresztül jelentheti be, hogy adókötelezettségeit az átalányadózás szabályai szerint kívánja teljesíteni.
Az is dönthet az átalányadózás mellett, aki tevékenysége alapján nem az Evectv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban van bejegyezve (például az egyéni ügyvéd).

Meddig alkalmazható az átalányadózás?

Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatóak, amíg az adóévben az egyéni vállalkozó vállalkozói bevétele - az éves minimálbér tízszeresét, - a kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó bevétele az éves minimálbér ötvenszeresét nem haladja meg.
A tevékenységét év közben kezdő vagy megszüntető egyéni vállalkozó esetében a bevételi értékhatárokat időarányosan kell figyelembe venni!
átalányadó, átalányadózás, átalányadózás 2024, átalányadó 2024,átalányadó, átalányadózás, átalányadózás 2024, átalányadó 2024, 
átalányadó, átalányadózás, átalányadózás 2024, átalányadó 2024,

Átalányadózás 2024, átalányadózás