AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK


Ekkor kell ajándékozási illetéket fizetni
Ajándékozással történt vagyonszerzésnél az illetéktörvényben (a továbbiakban: Itv.) meghatározott módon ajándékozási illetéket kell fizetni.
ajándékozási illeték
Az ajándékozási illeték tárgya:
a) ingatlan ajándékozása,
b) ingó ajándékozása,
c) vagyoni értékű jog ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá lemondás az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül, ideértve a követelés elengedését is.

Az előbbiekben felsorolt ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ha ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de a megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja.

Ajándékozási illeték információk!